પ્રસ્તાવ


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૮૮)

(તાલ: દાદરા)

એક બુંદ આપો કાવ્ય, લઈ જાવ સર્વ મારું

સાડા ત્રણ ડગ ધરણી કે નામ સુધ્ધાં મારું                         એક.

મૂઠી ભરીને માંગું કાં તો મોત કાં તો મિજલસ

હૃદયઅમી કાં આપો કાં આપો અશ્રુ ખારું                           એક.

હૃદયભરી હસાવો કે રૂમાલ ભરી રડાવો

એક ક્ષણ આપો અવનિ, લઈ જાવ ગગન પ્યારું                    એક.

ચંચળતા આપો ચપટી, કાં તોલો આપો ત્રાટક

સુવાંગ શ્વાસ તમારા, જીવનેય ન મજિયારું                          એક.

કટ્ટર શત્રુતા આપો કે ભૂલથી આપો મૈત્રી

કાં તો મોત લગી ભેળા, કાં સાત ડગલાં સારુ                        એક.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: