ઝંખનાનું ગીત


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૩)

(તાલ: હીંચ)

મારી બુદ્ધિની ધાર મને કાપતી ગઈ

મારી સફળતા જ મુજને શાપતી ગઈ                    મારી.

ઝંખનાએ માંગ્યાં’તાં સાડા ત્રણ ડગલાં

એવી માગણી જ એને માપતી ગઈ!                     મારી.

બલિની જેમ ઊભા થયા’તા સંકલ્પો

દાનભાવના જ એમને ચાંપતી ગઈ!                     મારી.

ન દરિયો પુરાયો, ન પાણી ઉલેચાયાં

નાત ટિટોડીની એમ’ને’મ હાંફતી ગઈ!                   મારી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: