એક આયખાની કથા


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૨)

(તાલ: દાદરા)

આંખોની આશ આવડી હતી આકાશ ભરી

પણ મારી આળસે જ આ ખોયું આખું આયખું                 આંખોની.

મનમર્કટની મસ્તીમાં, એક ધ્યેયહીન હસ્તીમાં

મદહોશ થઈ આશ ભૂલવા મોહ્યું આખું આયખું                આંખોની.

એક દિન વઢી એ આશા મનને મન ભરી

પસ્તાવો પેટ ભરી કરીને રોયું આખું આયખું                   આંખોની.

ઝરણું વહ્યું પસ્તાવાનું અંતરના સ્વર્ગેથી

આક્રાંત થાતા હૈયે પછી ધોયું આખું આયખું                    આંખોની.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: