એકની અસર


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૨)

(અછાંદસ: મંદાક્રાંતાની છાંય)

(એક પંક્તિ મુક્તક તરીકે પણ નોંધાઈ છે)

એકત્ર હોયે બાળે સૃષ્ટિ, પ્રકાશધોધ બની બિંદુ

કળા એકે દોલન કરી, વિંધે લેસર મુક્તાસિંધુ

લેતાં એક શ્વાસ માત્ર હ્યાં માનવ પામે જન્મ

ધબકે ના એક ક્ષણ હૃદય ત્યાં જીવન થાય વિશિર્ણ

માર્ગે એકે પડત પગલાં કોતરે પાણે કેડી

ધ્યેયે એકે મરત પગલા તોડતા વજ્રબેડી

તું પ્રગટીશ, તારી પાછળ અનેક દીવા જાગે

દીવે ના પણ દીપમાળે ઘોર અંધકાર ભાગે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: