મજબૂરી


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૦)

(અછાંદસ)

(ક્યારેય મત્લા લખી શકાયો નહીં; ગઝલ પણ અધૂરી છે)

પિપાસાની શક્તિને તું અવગણ મા હો માનવ

વૈશાલી સામે બુદ્ધે મૌન તોડવું પડે છે

શું બંસી કે રાધિકા હોય સામર્થ્ય છતાં યે

દ્વારકા વસાવવા રણ છોડવું પડે છે

બનવાનું છે મહાન મહાવ્યથાઓ પામવા

સિકંદર જેવાને પણ કફન ઓઢવું પડે છે

સાબૂત છે આ દર્પણ દેખાડી ડાબું જમણે

પૂર્ણસત્ય કથવાથી તો વિષ ઘોળવું પડે છે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: