બેનનું સપનું


(લખ્યા તારીખ: મૅ ૩૦, ૧૯૯૬)

(તાલ: હીંચ)

ભાઈલા! મશિનું બનાવીશું દેશમાં!

આપણી શાળાની પછીતમાં!                             ભાઈલા!

મમ્મીએ આજ લગી રોટલી ઘડવા,

પપ્પાએ ટાંકેથી પાણીડાં સારવા

શ્વાસ નથી ખાધો જીવનમાં!                              ભાઈલા.

રામચંદ્રજીની સારું પૂલ બાંધે તે

મમ્મીને છોડાવી રોટલી રાંધે તે

સંચા હાંકીશું આદેશમાં                                   ભાઈલા.

દુનિયાનું ધ્યાન આ મશિનોમાં ખેંચું

જાપાન, અમેરિકા, યુરોપને વેચું

વેચીશું સિંગાપોરમાં                                      ભાઈલા.

દાંડિયા છોડી હવે ડિસમીસ ઝાલું

પાંચીકા છોડી હવે કારખાને હાલું

પક્કડ માંગું છું પસલીમાં                                 ભાઈલા.

One Response to “બેનનું સપનું”

  1. Rajeshwari Shukla Says:

    Good one

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: