દર્પણને જોયું છે


(લખ્યા તારીખ: નવેમ્બર ૦૭, ૧૯૯૨)

(અછાંદસ)

(મત્લા કદી ન લખી શકાયો)

(તાલ: કહરવા)

(અહીં દર્પણ તે માનવના અંત:કરણનું અને પડછાયો તે માનવના કર્મોનું પ્રતીક છે)

છેતરવા આયનાને હું બહુ રંગે ગયો મહોરાં

પરંતુ એ જ રંગોમાં અમે દર્પણને જોયું છે!

ડૂમ્યો’તો કંઠ મારો તો હસ્યા કરતો’તો આયનો

આજે હું હસું છું તો જુઓ દર્પણ જ રોયું છે

ખોઈ નાખવા’તા બન્નેને, ભાગી જવું હતું મારે

ન પડછાયાને ખોયો છે, ન મેં દર્પણને ખોયું છે

સાચા પસ્તાવાના આંસુ ધોઈ નાખે સહુ પાપો

મગરના આંસુઓએ તો ફકત દર્પણને ધોયું છે

ન પૂછો કેમ છે ઊલટી ગતિ મારી તમારાથી

તમે દુનિયાને જોઈ છે ’ને મેં દર્પણને જોયું છે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: