ઉપકાર


(લખ્યા તારીખ: ડિસેમ્બર ૧૬, ૧૯૯૯)

નાના-ગર્ભાધાનો કદી ન જ્ન્મે

સૃષ્ટિકરુણા પડંત શિકારે

કોઈ જન્મધારક માનવોનાં

કૈં ’ને કંઈ અંગ જરા ન ચાલે

એમાં બચેલા અક્ષત જાતકોમાં

થોડા ઘરો શાંત લગાર પામે

સંસ્કૃત દેશે મનુષ્યો ગણો તો

એમાંય થોડા જ ગણાય વેઢે

બાકી વધે તે અકસ્માત-પૂરે

આયુષ્યરેખા ઝડપે ટુંકાવે

પામે ઘણા ના નિધિ જ્ઞાન કેરા

જાણે ઘણા ના ભવ ભાર કેરા

પ્રભો! મને તેં સઘળે બચાવ્યો

કહે વાળવો શેં ઉપકાર તારો?

Advertisements

One Response to “ઉપકાર”

  1. tarunkatbamna Says:

    પ્રભો! મને તેં સઘળે બચાવ્યો

    કહે વાળવો શેં ઉપકાર તારો? અદ્ ભુત્ ! સરસ !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: