સ્થાને એકે


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૩)

(છંદ: મંદાક્રાંતા)

સ્થાને એકે પડત પગલાં કોતરે પા’ણે કેડી

ધ્યેયે એકે મરત પગલા તોડતા વજ્ર બેડી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: