સ્વામીભક્ત થર્મોમિટર


(લખ્યા તારીખ: એપ્રિલ ૧૨, ૧૯૯૪)

જ્યારથી એરકન્ડિશનરમાં મેં ઋતુઓ પૂરી છે

થર્મોમિટરના પારાની હાલત બૂરી છે

મરડાય સ્વીચો મશિનની મન ફાવે જેમ

બતાવે છે તાપમાન ભોળાભાવે તે તેમ

સમજતું’તું ખુદને સાચું સ્વામીભક્ત

રહેતું’તું સમજી સ્વધર્મ એમાં રક્ત

એક વાર આવી ચિઠ્ઠી એને એની નાતની

“કર્યા છે તારા લોટાપાણી બંધ!”

લાગે છે નવાઈ હજુ યે મને એ વાતની

કિલ્લા શા રૂમમાંથી એમને આવી શેં ગંધ?

“બતાવી તેં ઠંડી હતો જ્યારે તાપ,

સ્વધર્મના ચુકનારા, તને સંધિવાનો શાપ!”

ઊભું છે હવે થઈ શુંભ ધર્મક્ષેત્રે

કાંપ્યા કરે છે એ કુરુક્ષેત્રે

શાંત થઈ ગયા એના કાંગારુ-કૂદકા

ભીંત પર પડ્યું એ ભરે છે ડૂસકાં

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: