વર્ષાકાવ્ય


(છંદ: શિખરિણી)

અહો! આવ્યો આવ્યો! પરમજીવનાનંદ બનતો

બળેલા જીવોનો અમૃતદ ધન્વન્તરિ જ થતો

મહામેઘાધારે વચન નવલાં એ ગડગડ્યો

અને ધીમું ધીમું ઝરમર રડ્યો વીજ દમકી

બતાવ્યાં સ્વપ્નો રે નયનભર રંગીન નવલાં

સજી ભૂમિ આખી હરિતવસના હાસવદના

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: