મારી અંદરનાં ત્રણ


(લખ્યા તારીખ: જુલાઈ ૦૫, ૨૦૦૮)

(તાલ: કહરવા)

મારી અંદર ત્રણ ભર્યા છે: ખારો ખારો ખારોપાટ,

’ને ખરી ચગી ચોપાટ, ને આખું ય રાજ-પાટ!

ક્યાંક ક્યાંક હું સાવ રહું છું સદંતર ખારો ધૂધવો

ક્યારેક લૂથી બાળી નાખું, ક્યારેક મૂકું ઠૂઠવો

ક્ષિતિજો સુધી ક્યાંય દિસે ના સમ ખાવાને એકેય વાટ!             મારી.

ક્યારેક ક્યારેક સુખો, સ્મરણો, લાજ-શરમને નેવે મૂકું

સરખું ગણીને લીલું-સૂકું, આખી દુનિયા દાવે મૂકું

જ્યાં પવન ત્યાં વહાણ ચલાવું, છૂટે બંદર, છૂટે ઘાટ                         મારી.

ઘણી વાર તો સમજ પડે ના, કોને કોણ ચલાવે આંહી,

રાજ કદી તો મને ચલાવે, કદી ચલાવું રાજને માંહી,

ક્યારેક નવમી સિમ્ફ્ની ’ને ક્યારેક નકરો રહે ઘોંઘાટ!                મારી.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: