ફરિશ્તાનો રસ્તો


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૫)

(છંદ: ગાલગાગા|ગાલગાગા|ગાલગાગા|ગાલગા)

ચાર ભીંતો એક છત છે પાંચ ટાણાની નમાજો

તો ફરીશ્તો આવવાને એક બારી તો ચણાવો!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: