ગાંધી અને સરદાર


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૯)

ગાંધી અને સરદાર

હતા તમે એક જ ઘટનામાં?

શાને આટલા ભિન્ન હતા?

એક આદર્શમૂર્તિ, એક વાસ્તવશિલ્પ!

હજુ ય તમે જીવો છો અમારામાં

તમારાં જીવન અમ મહીં

લાગે કેટલાં જુદાં

તમારી છબિઓ કદી

સાથે નથી બંધબેસતી!

છતાં તમે સમજતા’તા પરસ્પર

અરે, સન્માનતા હતા યે કેવું!

તમારી છબિઓ પરસ્પર લડાવે છે

તમારા સદ્ગુણો સાંભરી રડાવે છે

તમારી છબિમાં થોડા રંગ

અમે લેવાનું ચૂકી ગયા

એવી તે કેવી વાત દેખી

તમે પરસ્પર ઝૂકી ગયા?

ખરે! છાને ખૂણે જાણું

મારું જ્ઞાનમોતી માણું

અમે જ દર નવરાત્રિએ

રાગડા તાણીને ગાઇએ છીએ:

“એ બે એક સ્વરૂપ, અંતર નવ ધરશો!

ભોળા-ભવાનીને ભજતાં, ભવસાગર તરશો!”

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: