આશ-કિરણ


(લખ્યા તારીખ: ૧૯૯૦)

(તાલ: હીંચ)

(ઢાળ: દુહાનો)

(આ કાવ્ય મારા અજાગ્રત મનમાંથી, ખૂબ પડકારરૂપ સમયમાં ફૂટી નીકળ્યું હતું)

પાછો ફરશે ય કાળ, ઊડશે અગ્નિની ઝાળ,

આતમમાં આ અવાજ જાગે જાગે!

ધણધણશે પૃથ્વીપડ, સળવળશે રસાતળ,

દૂરદૂર તોફાન કંઈક જાગે જાગે!

ભવભવના ભારે ભાર, ચારે બાજુ અંધાર,

ભય ભડકેલા ઓથાર ભાગે ભાગે!

તૂટશે બંધન નીજ, ગડડી આષાઢી વીજ,

વાદળ કોરે પ્રકાશ જાગે જાગે!

હણહણશે શ્વાસ માત્ર, ઝળહળશે ગાત્ર-ગાત્ર,

ઉરમાં અદ્વુત આશ જાગે જાગે!

કલ્પનાની સીમા પાર, લાગે બુદ્ધિ અસાર,

તેવો આકાર કંઈક જાગે જાગે!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: