સાંધ્યગીત


(લખ્યા તારીખ: એપ્રિલ ૦૯, ૨૦૦૧)

(તાલ: ત્રિતાલ)

(બે બંદીશમાં – એક મારા દ્વારા, એક સ્વ. ભદ્રાયુ ધોળકિયા દ્વારા)

સાંજ સમયનું ધીમું મીઠું ગાણું ગા રે મનવા!

થોડું રોતું, થોડું મરકતું, ગાણું ગા રે મનવા!          સાંજ.

સાંજના ભાગે ખૂબ ભર્યા છે યાદો તણા ખજાના

કેવા કડવા દિવસો વીત્યા, કેવા દિવસ મજાના

હળવે હળવે દિલને ઠલવતું ગાણું ગા રે મનવા!              સાંજ.

ભોરના ભાગે દોડ જ આવે, સાંજના ભાગે આંસુ

આમ જુઓ તો સરખાં લાગે, તો યે અંતર ખાસું

સાંજના ઘરમાં રોતું ’ને રમતું ગાણું ગા રે મનવા!           સાંજ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: