પાર્ટી


(લખ્યા તારીખ: જુલાઈ ૦૫, ૨૦૦૮)

લાગે છે પાર્ટી હવે પૂરી થઈ

સંતાનોની બર્થ ડે કેઇક પર

હવે બબ્બે લાગે મીણબત્તી

મહેમાનોની જવાની વેળા

નજીક લાગે ઓછીવત્તી

મને કળાયે આઘેઆઘે

તું કિચનમાં કામ ઉકેલે

તને કળાયે તુજ જીવન તો

બેઠકરૂમથી સૌને ઉઘેલે

આ પોઠો તો કદી ઊપડશે

વાગવા લાગ્યા એના શંખો

ફૂગ્ગા ઢીલા થયા દિવાલે

ફડફડાટ છો ફરે છે પંખો

કહી દીધું મેં આસાનીથી

“ચાલો, હવે શણગાર ઉતારો!

પાર્ટીઓ તો પૂરી થયા કરે

ફૂગ્ગાઓ ઉતારો, વાત સ્વીકારો!”

“ભલેને રહેતા આ ફૂગ્ગાઓ

પપ્પા, પ્લીઝ ના એને ઉતારો!

જ્યાં સુધી એ ભીંત ઉપર છે

ત્યાં સુધી જન્મદિવસ-અસર છે!”

“ભલે!” કહીને ઠેલી ખુરશી

થોડાં પગલાં આવું અંદર

જાણે નૈઋત્યનું ચોમાસું

આવી ચડે વટી સમંદર

તું થાકેલી, હું યે થાકેલો,

કલબલતા આ માળામાં

એકદા હટ્યો જ્યાં માનવમેળો

કિચન આવ્યું સાત ડગલાંમાં

ફૂગ્ગાઓને ફૂસકવા દે!

લાગે છે પાર્ટી કદી પૂરી નહીં થાય!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: