કોઈ કાવ્ય આ બ્લૉગ પર કઈ રીતે શોધશો?

બ્લૉગ પર તો નવી નવી રચનાઓ આવતી જ જાય! [આથી જ બ્લૉગ સાધારણ વેબસાઇટથી એ રીતે જ જુદા પડે છે અને લેખન-પ્રકાશનને બહુ અનુકૂળ છે. ગમતા બ્લૉગ પર અવારનવાર આવવાની ટેવ રાખવા જેવું છે.]

કશું ખાસ વાંચવું હોય તો કંઈ સેંકડો પોસ્ટિંગ વાંચવા થોડું બેસાય છે?

તમારે “પ્રેમ છે કે ઝેન છે” વાળી ગઝલ વાંચવી છે (અને સો તો ગઝલો બ્લૉગ પર છે – અને ગૅસ પર દૂધ મૂક્યું છે એ ઉભરાવામાં છે અને જે પ્રિયપાત્રને સંભળાવવાની છે તેનો ફોન આવી રહ્યો છે).

૧. તમે તમારા બ્રાઉઝરને ગુજરાતીમાં મૂકો

૨. “Search” બટનની ઉપરના બોક્સમાં “ઝેન” ટાઇપ કરો (કારણ કે તમને અંદાજ છે કે ’ઝેન’ શબ્દ બહુ નહીં વપરાયો હોય – અને દૂધ તો ઉભરાવાની તૈયારી કરે છે જ!)

૩. “Search” બટન દબાવો

૪. (ગૅસ બંધ કરી આવો અને) જુઓ કે વર્ડપ્રેસે તમારા માટે ’ઝેન’ શબ્દ વાળી રચનાઓ ગોતીને ડિસ્પ્લે કરી રાખી છે

૫. એક તકલીફ઼્ છે. આ રીતે ગોતેલી રચનાઓના પાના પર હજુ રેટીંગ ગોઠવતાં મને નથી આવડ્યું. પણ વાંધો નહીં, સો ગઝલો વાંચવાની ફરજ તો ન પડી! હવે નિરાંતે ફોન આવે ત્યારે આ રચના સંભળાવી શકશો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: