આ બ્લૉગ હવે અનેક બ્લૉગમાં વહેંચાયેલો છે

આ બ્લૉગ પર ઘણું બધું એક સાથે હતું – હવે વહેંચાઈ ગયેલું છે.

  1. માત્ર ગુજરાતીમાં જ કહી શકાય તેવા જોક્સ – ’ઓરિજિનલ ગુજરાતી જોક્સ’ પર ગયા
  2. વ્યાખ્યા પ્રમાણે લખાયેલી ગઝલો – ’અમારે આયખે’ નામના પ્રથમ ઓનલાઇન દીવાન પર ગઈ
  3. હાઇકુ-દેહ ગઝલો – ’સ્વપ્નવૃક્ષની ડાળે’ નામના આકાર લઈ રહેલા ઓનલાઇન પુસ્તક પર ગઈ
  4. ગુજરાતી ગદ્ય રચનાઓ – વાર્તાઓ, નિબંધો, લઘુકથાઓ વગેરે – ’ગદ્યરચના’ પર ગયાં
  5. અહીં હજુ ગુજરાતી ગીતો, ગલઝો, અછાંદસ રચનાઓ વગેરે બચ્યાં છે – ધીમે ધીમે એ પણ સ્વતંત્ર બ્લૉગ સ્વરૂપે જશે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: